Hoe ga je om met angst voor de dood?

De dood kan soms aanvoelen als een stap in het onbekende. Voor sommigen van ons kan het onbekende angst geven. We kunnen zeggen dat we geloven in het eeuwige leven en de hemel, maar vaak leven we alsof we bang zijn voor wat ons te wachten staat.

HOOP”

Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.” – 1 Tessalonicenzen 4: 13-14 (NBG)

We mogen de hoop vasthouden en we hebben de zekerheid dat het einde hier op aarde niet het einde in Christus is. De dood is niet langer een scheiding, maar eerder een verzoening met Hem. De Bijbel herinnert ons er vaak aan dat niets, zelfs de dood niet, ons kan scheiden van God.

“Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. ” Romeinen 8:38-39 – (NBG)

De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 1 Korintiërs 15:55 – (NBG).

Onze God is liefde en volmaakte liefde verdrijft alle angst (1 Johannes 4:18). Wat uw angst ook mag zijn, God wil het overwinnen met Zijn liefde. Hij heeft de dood overwonnen. Houd vast aan de hoop in al het goede wat komen gaat, de eeuwigheid met Jezus.

Meer artikelen: