Humanitair

Naastenliefde is een belangrijk onderdeel van de Christelijke boodschap. Jezus zei:

“Wat je ook deed voor een van mijn minste broeders, je deed het voor Mij.” Matteüs 25:40

God wil dat we mensen die in armoede verkeren of in een noodsituatie zitten vanuit ons hart helpen.

“Vergeet niet goed te doen en anderen te helpen. Dit zijn de offers die God behaagt.” Hebreeën 13:16

Om mensen in nood te ondersteunen is CBN Nederland, via CBN Europa betrokken bij humanitaire projecten, rampenbestrijding en ontwikkelingshulpprojecten. Samen met het wereldwijde CBN-netwerk, de CBN-organisaties Operation Blessing en Orphans Promise en lokale partnerorganisaties brengt CBN mensen hoop door middel van praktische hulp.

Om een Operation Blessing en Orphans Promise partner te worden, bezoek dan de CBN doneerpagina om een zegen te zijn voor mensen in nood.

Wat we doen

Het humanitaire werk van CBN bestaat sinds 1978. Sindsdien hebben meer dan 261 miljoen mensen in 150 landen hulp ontvangen en daarmee hoop en een betere toekomst gekregen voor hun leven.

Medische hulp

CBN brengt medische zorg naar zelfs de meest afgelegen gebieden ter wereld en behandelt en opereert gratis patiënten die het zich anders nooit zouden kunnen veroorloven om naar een dokter te gaan.

Voedseldistributie

Door het uitdelen van voedsel zorgt CBN voor het voortbestaan ​​van kinderen en families in Afrika en Zuid-Amerika die honger lijden door armoede, droogte of misoogst.

Watervoorraad

CBN boort putten en stelt daarmee de drinkwatervoorziening veilig voor duizenden mensen die anders gedwongen zijn vervuild water te drinken en/of extreem lange afstanden moeten afleggen naar het dichtstbijzijnde waterpunt.

Opvang van weeskinderen

CBN zorgt voor veel weeskinderen die hun ouders hebben verloren of door hen zijn afgewezen. Ze krijgen dagelijks eten en kleding en vinden een liefdevol thuis in de weeshuizen. Met een schoolopleiding zetten ze ook de eerste stap naar een betere toekomst, want onderwijs is het belangrijkste middel om aan de armoede te ontsnappen.

Hulp bij rampen

Ook bij een calamiteit is CBN snel ter plaatse en verleent snelle hulp, zoals na de verwoestende aardbeving in Italië in 2016.

Uw donatie aan CBN Nederland