Een interview met Ken Bailey “Kies vandaag voor Jezus!”

In dit interview spreken we met Ken Bailey, die zijn leven van jongs af gaan in teken heeft gezet om God te dienen en het Evangelie van Jezus te verkondigen. Ken is jarenlang voorganger geweest van diverse gemeentes en is tevens oprichter van Alms International en Ken Bailey Ministries. Ken is getrouwd met Sue en woont in Colorado in de Verenigde Staten.

Wanneer ben je tot geloof gekomen?
Toen ik tien jaar was, raakte de Heilige Geest mij aan. Toen ik de leeftijd bereikte dat ik verantwoordelijk werd voor mijn eigen daden wist ik dat als ik nu zou sterven dat mijn weg niet naar de hemel zou leiden.

Meer dan een jaar stribbelde ik het werk van de Heilige Geest tegen om redding te ontvangen van Jezus. Uiteindelijk erkende ik openlijk mijn geloof in Hem en werd ik opnieuw geboren. Het voelde alsof er een gewicht van 50 kilo van mijn rug afviel. Nadat ik gedoopt werd ervoer ik de Heilige Geest en begon ik direct het Evangelie te delen zodat anderen ook gered zouden worden.

Wanneer realiseerde jij je dat je een roeping had en hoe heeft God je dat duidelijk gemaakt?

Toen ik 25 jaar was had ik mijn eerste baan als leraar en coach gekregen in Abiline, Texas. Daar bezocht ik met een collega Pat McGee een conferentie over het onderwerp profetie. Pat is inmiddels bij de Heer, maar hij was een hele opgewekte man van God en tevens mijn eerste geestelijke mentor. Toen de conferentie was afgelopen vertelde Pat dat hij een woord van God voor mij had wat mij overweldigde. Ik dacht: “Een profetie voor mij?”

Pat vertelde dat God een speciale roeping op mijn leven had en dat God mij van plek naar plek zou leiden om voor Zijn koninkrijk te werken en mensen bij de Heer te brengen. Ik voelde me vereerd dat Pat dit woord van de Heer met mij had gedeeld. Eigenlijk wilde ik helemaal niet van plek naar plek reizen, maar nu vele jaren later bleek zijn profetische boodschap toch uitgekomen te zijn.

Wat ik ook wil zeggen is dat ik erg dankbaar ben dat God ook mij wil inzetten om mensen met het Evangelie te bereiken en de gebrokenen te mogen helpen waar de Heer me dan ook heen mag leiden. Gedurende de laatste veertig jaar heb ik ook het onderwerp profetie mogen bestuderen. Mijn oom Perk Carrier leerde mij al over dit onderwerp op zondagavonden en ook dat had een zaadje van interesse in mijn hart geplant. Hij leerde ons namelijk over het Bijbel boek Openbaring. Het fascineerde mij met name dat Jezus op een dag zou terug komen en dat je dan tijdens de opname meegenomen wordt naar de hemel. Persoonlijk geloof ik dat onze generatie degene is die de opname van Jezus zal meemaken.

Toen in ik mijn dertiger jaren was begon God met regelmaat te spreken. Hij vertelde me soms dat ik die dag een bepaalde persoon zou tegen komen, en dat gebeurde dan ook. Ik dacht dan: ‘Dat is apart, God is aan het spreken en Hij is mij aan het leren hoe ik Zijn stem beter kan leren verstaan.’ Als Hij sprak hoorde ik weliswaar niet een stem in mijn oren van buitenaf, maar toch sprak Hij.

Op een dag voelde ik me geleid om God te vragen om de gave van profetie te mogen ontvangen. Ik bestudeerde het onderwerp nu al zo lang en ik wilde van God de waarheid weten over verschillende Bijbelse onderwerpen. Dat was nodig als ik daar op een dag onderwijs in zou gaan geven. Op dat moment ervoer ik dat God mij die gave waar ik zo naar streefde te ontvangen ook echt gegeven had.

Toen God Salomo vroeg wat hij wilde, vroeg Salomo om wijsheid om rechtvaardig het volk Israël te kunnen leiden. God was zo onder de indruk dat hij niet om rijkdom vroeg, dat Hij Salomo nog meer gaf dan waar hij om vroeg. En dat heb ik ook zo ervaren, dat God wat geestelijke gaven betreft meer gaf dan waar ik om vroeg, zodat ik Hem beter kan dienen in het brengen van het Evangelie en op profetisch vlak. Ik hou er echt van om God te mogen dienen en mijn eigen wil en leven daarvoor op te geven. Mijn hoop is dat de mensen over zich bekeren, geloven in de kruisiging en opstanding van Jezus, gedoopt worden en de Heilige Geest zullen ontvangen.

In de afgelopen tientallen jaren heb je veel verschillende dingen mogen doen. Je hebt Christelijke organisaties mogen leiden, Alms International opgericht, Israël tours georganiseerd, voorganger geweest in diverse gemeentes, maar wat is het seizoen waar jij nu in bent in je wandel met God?

Het seizoen waar ik de afgelopen periode in zat, was het wachten op de Heer om Zijn profetische woord te mogen ontvangen en dat te mogen delen met de wereld. Ik mag zeggen dat ik in de afgelopen jaren veel bijzondere wonderen met de Heer heb mogen meemaken.

Afgelopen maart was dan voor mij het moment dat ik wekelijks via video’s en artikelen het woord wat ik op mijn hart heb gekregen ben gaan te delen met anderen.

Ook maak ik nog steeds zendingsreizen naar verschillende landen en organiseren we tours naar Israël. De eerste dat ik Israël bezocht, was op uitnodiging van Dr. David Jeremiah die vroeg of ik hem wilde helpen bij zijn eerste tour. Ik was op dat moment hartstikke blij dat ik eindelijk Israël kon bezoeken, wat een droom van mij was vanaf dat ik tiener was. Israël won mijn hart en ik wilde er vanaf toen zo vaak mogelijk heengaan als maar mogelijk was.

Wat is het woord waarvan jij voelt dat God het op je hart hebt heeft gelegd om te delen?

Eén van de belangrijkste dingen om te delen is dat de tijd kort is. Het is alsof het aftellen begonnen is. De Bijbel beschrijft het in 1 Thessalonisenzen 4:16-18: “Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden.”

Ik wil mensen oproepen en bemoedigen om je te bekering van je zonden, de Heer aan te roepen om gered te worden, je te laten dopen en de Heilige Geest te ontvangen. Dit betekent dat je opnieuw geboren wordt waar Jezus over spreekt in Johannes 3:3. “Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.” Het is aan jou en mij om die keuze vandaag te maken. Kies vandaag voor Jezus.

Voor meer informatie over Ken’s de bediening, bezoek www.Kenbaileyministries.com

Meer artikelen: