Bijbelteksten over vergeving

Omdat de Bijbel Gods Woord is, gaat er kracht van uit. Wat het onderwerp vergeving betreft, spreekt de Bijbel duidelijk over het vragen van vergeving aan God en je medemens. Ook wordt er gesproken over het geven van vergeving. Om ons hierbij te helpen, zijn hier een aantal belangrijke Bijbelteksten over vergeving zoals God het bedoeld heeft:

Psalm 86:5 U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.

Spreuken 28:13 Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.

Lucas 6:37 Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.

Marcus 11:25 Wanneer je staat te ​bidden​ en je hebt een ander iets te verwijten, ​vergeef​ hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen ​vergeeft.

Kolossenzen 3:13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.

Efeziërs 4:32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Matteüs 6:14 Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.

Hoevaak moeten we elkaar vergeven? De Bijbel zegt daar het volgende over:

Mattheüs 18:22 Petrus kwam naar Jezus toe en vroeg: “Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven als hij iets verkeerds tegen mij doet? Zeven keer?” Jezus zei tegen hem: “Ik zeg je: niet zeven keer, maar 70 keer zeven keer.

Mochten er situaties zijn waar jij God of iemand anders vergeving om moet vragen, dan heb je vandaag de kans om dat te doen. Vergeving vragen en geven lucht op, het brengt mensen dichter bij elkaar, het neemt schuldgevoel weg en het werkt genezend voor oude wonden die de betreffende situatie heeft veroorzaakt. Mocht je niet weten of je nog iemand zou moeten vergeven, dan kan je aan God vragen of Hij je situaties en mensen in gedachten wilt brengen waar nog vergeving nodig is.

Meer artikelen: