Bijbelteksten over het Evangelie

Het Evangelie is het goede nieuws. Het is de boodschap dat God onze zonden en fouten vergeeft, doordat Jezus aan het kruis is gestorven. Niet alleen zijn onze zonden vergeven, maar hebben we na dit leven ook de eeuwigheid, zoals Jezus tegen de man naast Hem aan het kruis zei. Die man was stervende, hij erkende wie Jezus was, waarop Jezus antwoordde: ‘Vandaag zul jij met Mij in het paradijs zijn.’

Het Evangelie is nog veel breder, maar de kernboodschap is duidelijk.

Ook vraagt Jezus ons om de andere mensen die Hem nog niet kennen over Hem te vertellen en het Evangelie met hen te delen. Hier zijn een aantal mooie Bijbelteksten over het zendingsbevel dat Jezus ons gaf:

Johannes 20:21 Jezus zei: “Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.”

Marcus 16:15 En Jezus zei tot hen: “Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het evangelie aan alle mensen.”

Romeinen 1:16 “Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven…”

Handelingen 13:47 Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: ‘Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Matteüs 5:16 “Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.”

Johannes 3:16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Matteüs 28:19-20 Jezus zei: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”

Het mooie aan deze laatste tekst is, dat Jezus zegt dat Hij alle dagen bij ons is, alle dagen. Dat betekent dat je mag weten dat Hij daadwerkelijk altijd bij je is, waar je ook bent, hoe je je ook voelt en in welke situatie je ook mag zitten. Jezus is altijd bij je! Laten de bovenstaande teksten je tevens bemoedigen dat we allemaal één familie zijn en dat de mensen die Jezus nog niet kennen als verloren zoons en dochters zijn die ook bij Gods gezin horen. In de Bijbel staat zo mooi beschreven dat de vader op zijn verloren zoon staat te wachten en hem met open armen ontvangt wanneer hij terugkomt. En zo staat Jezus ook te wachten op Zijn verloren zonen en dochters, totdat ze bij Hem terugkomen. En wij, wij zijn er allemaal op onze eigen unieke manier met onze persoonlijke gaven en talenten op uitgestuurd om hen de weg naar Jezus te laten zien en het Evangelie met ze te delen.

Meer artikelen: