Bijbelteksten over het volgen van Jezus

Diverse malen lezen we dat Jezus mensen vroeg om Hem te volgen. We lezen dat mensen soms alles achterlieten om de weg van Jezus te gaan en te worden zoals Hij. Jezus is de weg, de waarheid en het leven, Hij heeft een plan met jouw leven en daarom roept hij vandaag de dag nog steeds mensen om Hem te volgen. Het volgen van Jezus betekent niet dat alles over rozen gaat, maar je volgt wel de juiste weg die naar het eeuwige leven leidt. Hieronder vind je een aantal Bijbelteksten die over het volgen van Jezus gaan:

Efeziërs 2:10 Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

Efeziërs 5:1 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft.

Johannes 12:26 Jezus zei: Wie mij dient moet mij volgen…. wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Johannes 10:27-28 “Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.”

Matteüs 19:21 Jezus zei tegen een rijke jonge man: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’

Matteüs 4:19 Jezus zei tegen de vissers: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie ​vissers​ van mensen maken.’

Johannes 8:12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Als het volgen van Jezus op momenten zwaar is, laat het dan een bemoediging voor ons zijn dat Jezus al wist dat het soms moeilijk zou worden, maar dat Hij je er wel voor beloont:

Marcus 10:28-31 ‘Wij hebben alles achtergelaten om U te volgen,’ merkte Petrus op. Jezus antwoordde: ‘Ieder die zijn huis, broers, zusters, vader, moeder, kinderen of bezittingen uit liefde voor Mij verlaat en andere mensen over het plan van God vertelt, krijgt honderd keer zoveel terug. Hier en nu. Huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en bezittingen, dat staat vast. Maar hij zal ook worden vervolgd. En in de komende wereld krijgt hij het eeuwige leven.’

Romeinen 2:6 “God beloont ieder mens naar zijn daden.”

Het volgens van Jezus kan soms moeilijk zijn in een wereld die vol entertainment en afleiding is. De wereld lijkt veel te bieden te hebben, maar het biedt je geen eeuwig leven, Jezus wel. In Marcus 8:36 staat zo mooi en duidelijk beschreven: “Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?

Het volgen van Jezus belooft niet dat het een vlekkeloze reis is, maar het belooft wel een behouden aankomst.

Meer artikelen: