Bijbelteksten over het worden van een nieuw mens

Soms hoor je weleens dat iemand is aangeraakt door God of een ontmoeting hadden met Jezus en dat ze plotseling een heel ander mens worden. Vaak draait hun levensstijl volledig om, stoppen ze met dingen die niet goed waren en worden ze vriendelijker dan dat ze waren. Je hoort ze vervolgens zeggen dat ze zich herboren voelen. Die gezegde ‘herboren voelen’, beter gezegd ‘opnieuw geboren’ zijn, is een uitspraak van Jezus en het komt uit de Bijbel.

Misschien verlang ook jij ernaar om op bepaalde vlakken een ander mens te worden, maar weet je niet hoe je moet veranderen. Laten we eens kijken wat de Bijbel daar allemaal over zegt, te beginnen met een man die Jezus een vraag stelde:

Johannes 3: 1-7 Zo was er een Farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi, ‘zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.”

In dit gedeelte komt er dus een man naar Jezus toe die niet begreep hoe je als volwassene opnieuw geboren kunt worden. Jezus antwoorde dat het een geestelijke zaak is en dat we allemaal opnieuw geboren moeten worden.

Als we Jezus in ons leven vragen en de Heilige Geest in ons komt wonen, gaan je Geestelijke ogen open en ben je instaat om het Koninkrijk van God te kunnen zien, wat daar voor niet mogelijk was. Om het makkelijker uit te leggen is het is alsof je ineens door een hele andere bril naar het leven kijkt, ‘door Gods bril’. Je ziet het leven plotseling anders, op de manier hoe God het bedoelt heeft.

Je wordt een nieuwe schepping, een nieuw mens:

2 Korintiërs 5:17 “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.”

Als Jezus in je leven komt, verandert Hij je van binnenuit, door het werk de Heilige Geest in jou:

Titus 3:5 “En heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit ​barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de ​heilige​ Geest.”

Ezechiël 36:26-37 “En Ik zal je een nieuw hart en een nieuwe geest geven; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een hart van vlees voor terug geven. En Ik zal Mijn Geest geven in uw binnenste…”

Als jij een nieuw mens wilt worden, vraag het dan aan God, Hij kan je een nieuw hart geven, Hij kan je nieuw leven geven. Als je Jezus vraagt om je zonden te vergeven, of Hij in je hart wilt komen wonen en Hij je met Zijn Heilige Geest wilt vervullen, dan zal Jezus jou tot een nieuw mens maken, een nieuwe schepping!

Als je er hulp bij nodig hebt om deze stap te zetten, dan kan je ons een bericht sturen via de gebedspagina en zullen wij met je meebidden.

Meer artikelen: