Bijbelteksten over dienen

Iedereen heeft op aarde van God een andere taak of rol gekregen om te vervullen. In wereldse termen zit het soms in de aard van het beestje dat de mensheid naar macht en invloed streeft. Het gaat er vaak om wie de beste en de grootste is. In Gods Koninkrijk is het een omgedraaide wereld en is zoals Jezus zei, degene die de ander het meeste dient de grootste. Laten we eens kijken wat de Bijbel hier over zegt vanuit Gods perspectief:

Marcus 9:33-37 Toen zij in Kafarnaüm waren gekomen, vroeg Jezus aan zijn leerlingen: ‘Waar hebben jullie het onderweg over gehad?’ Zij durfden het niet te zeggen, want ze hadden lopen discussiëren wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep hen bij Zich. ‘Luister,’ zei Hij, ‘wie de eerste wil zijn, moet de allerlaatste zijn en iedereen dienen.’

Jezus diende ons:

Marcus 10:45 Want ook de Zoon des mensen (Jezus) is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

God beloont je als je trouw bent in het kleine:

Matteüs 25:21 Zijn heer zei tegen hem: ‘Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van het kleine, zal ik je over veel meer aanstellen.’

1 Petrus 2:16 Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.

Galaten 5:13 “…dien elkaar in liefde.”

Zoals je hebt kunnen lezen kwam Jezus om ons te dienen. Hij kwam ons helpen om dichter bij God te komen, Hij kwam om ons vergeving te brengen, vrede te geven en eeuwig leven. Toen Jezus met Zijn discipelen was, waste Hij hun voeten als teken van dienstbaarheid. Jezus zei dat als je de ‘grootste’ wilt zijn, dan moet je de grootste dienaar zijn van je medemens.

Meer artikelen: