CBN brengt het Evangelie

CBN is opgericht met het doel om het Evangelie van Jezus met de mensen te delen. Het Evangelie dat Jezus voor onze zonden gestorven is, dat we via Hem bij God komen en dat Jezus ons eeuwig leven geeft.

Jezus geeft ons de opdracht op het Evangelie met andere mensen te delen en daar willen wij als CBN gehoor aan geven: Marcus 16:15 En Jezus zei tot hen: “Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het Evangelie aan alle mensen.”

CBN heeft sinds de oprichting al miljoenen mensen mogen bereiken via de televisieprogramma’s die wereldwijd worden uitgezonden. De getuigenissen die worden verteld bij de 700 Club over de levens die door Jezus veranderd zijn, veranderen tevens tegelijkertijd het leven van vele kijkers. Ongeacht in welk land de programma’s worden uitgezonden, de boodschap van Jezus raakt mensen aan.

CBN brengt ook het Evangelie aan kinderen. Via het door een EMMY genomineerde Superboek brengen we de Bijbel voor kinderen op een bijzondere manier tot leven. Door middel van animatie zal hun geloof opgebouwd worden, terwijl ze met plezier kijken. Er zijn meer dan 17 miljoen mensen die sinds 2013 het Evangelie hebben gehoord via de Superboek app en de website.

Ook in de toekomst zal CBN door blijven gaan met het uitvoeren van de bediening die God ons heeft toevertrouwd en dat is de mensen te bereiken met het Evangelie van Jezus.

Als jij voor het werk van CBN wilt bidden of als je praktisch mee wilt helpen bouwen, laat het ons weten. Samen kunnen namelijk we ook in Nederland de boodschap en liefde van Jezus aan de mensen bekend maken.

Meer artikelen: