Het belang van vergeving

Vergeving is één van de meest krachtige dingen die er is. Denk er maar eens over na wat het Jezus allemaal heeft gekost om voor onze vergeving te zorgen, het kostte Hem alles.

Vergeving is een fundamentele pilaar van ons geloof geworden. Ook in ons dagelijks bestaan is het een belangrijk onderdeel in onze relatie met de medemens en God.

Kolossenzen 3: 12-15 “Jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn van Hem en Hij houdt heel veel van jullie. Wees daarom zelf ook vol medelijden, goedheid, bescheidenheid, vriendelijkheid en geduld. Wees verdraagzaam. Vergeef elkaar als je iets tegen elkaar hebt. Net zoals Christus jullie vergeven heeft, moeten jullie ook elkaar vergeven. Wees vooral vol liefde. Want de liefde houdt alles met een volmaakte eenheid bij elkaar. En laat de vrede van Christus in jullie hart regeren. Want dáárvoor zijn jullie geroepen, als leden van één lichaam.”

In het leven is het onontkomelijk dat jij degene bent die een keer vergeving moet vragen en een keer aan de kant van de medaille staat, waarbij iemand jou om vergeving vraagt. Ook mogen we leren onszelf te vergeven, maar dat is niet altijd makkelijk.

Het goede nieuws voor wie vergeving ervaren voor je eigen zonden moeilijk is, is dat de Bijbel daar een bemoedigende tekst voor heeft:

1 Johannes 1:19 “Maar als we het aan God vertellen als we verkeerd hebben gedaan en Hem om vergeving vragen, dan vergeeft Hij ons. Dan wast Hij ons weer schoon van elke ongehoorzaamheid, zoals Hij heeft beloofd. Want Hij doet altijd wat Hij heeft gezegd.”

Als God ons vergeven heeft, mogen ook wij onszelf vergeven en wanneer we dat beseffen, zal vergeving een krachtige sleutel zijn voor ons leven vandaag en in de toekomst!

Geschreven door Richard Sanders, bewerkt door CBN Nederland. https://www.cbneurope.com/read/dont-forget-forgiveness/

Meer artikelen: