Wees niet bezorgd

Het is heel normaal dat het leven ons zorgen baart. Zorgen over jezelf, je gezin, het werk, gezondheid, de toekomst en voor sommige mensen met name of er deze maand wel voldoende geld binnenkomt om alle lasten te kunnen betalen.

Jezus zelf geeft in de Bijbel antwoord hoe wij met al die zorgen mogen omgaan.

In Matteüs 6 vanaf vers 25 staat het volgende: “Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? ….Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft.”

Jezus zegt dat we dus niet bezorgd hoeven te zijn en dat de hemelse Vader weet wat we nodig hebben. Vervolgens vertelt hij verder en zegt “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”

In 1 Petrus 5:7 staat “Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.”

Als God dit tegen ons zegt, laten wij dan ons best doen om Hem te vertrouwen, om al onze zorgen en lasten aan de Here te geven en vertrouwen te hebben dat God, degene die jou en het hele bestaan bedacht en gemaakt heeft, voor jou kán en zál zorgen. Deel je bezorgdheid met God en vraag of Hij de last van je wilt afnemen en wilt helpen om het los te laten.

Johannes 14:1 Jezus zegt: “Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en vertrouw op mij.”

Meer artikelen: