Wat is redding?

Vandaag gaan we het begrip redding uitleggen in een paar stappen.

1. We zijn gescheiden van God.Alle mensen op aarde hebben gezondigd en zijn belast met de erfzonde.

2. God houdt van jou.God houdt van jou en Hij heeft Zijn enig geboren Zoon gegeven opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

3. Jezus stierf voor onze zonden.Aan het kruis heeft Jezus al onze zonden gedragen en werd Hij als het ware een brug tussen God en de mensen. Onze zonden konden vergeven worden en onze relatie me God werd hersteld.

4. We moeten Jezus persoonlijk ontvangen in ons leven.

Om de vergeving en redding persoonlijk voor onszelf te maken is het de bedoeling dat we Jezus vragen om in ons leven te komen, dat we Hem om vergeving vragen en Hem gaan volgen.

Dit is het begin van een leven met God, en zoals Johannes 3:16 zegt, hebben we eeuwig leven en zijn we gered van eeuwige scheiding van God. En naar mate je Jezus beter leert kennen zul je zien hoe bijzonder mooi het is om dagelijks met Hem te leven.

Meer artikelen: