Israël

Israël heeft een belangrijke plaats in Gods hart en dus ook in het hart van CBN. CBN zal met regelmaat artikelen delen die ons meer inzicht zullen geven in Gods plan met Israël.