Vergeving

Onvergevingsgezindheid kan een schadelijk effect hebben op ons leven – fysiek, mentaal, emotioneel en Geestelijk. Het onthouden van vergeving aan anderen en zelfs aan onszelf, berooft ons van het beste dat God voor ons heeft en kan plaatsmaken voor bitterheid.

De Bijbel is heel duidelijk over vergeving: “Want als u andere mensen vergeeft wanneer zij tegen u zondigen, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u anderen hun zonden niet vergeeft, zal uw Vader uw zonden niet vergeven.” (Mattheüs 6: 14-15)

“En als u staat te bidden wanneer u iemand iets kwalijk neemt, vergeef hen dan, zodat uw Vader in de hemel u uw zonden kan vergeven.” (Markus 11:25)

In het leven raken we gekwetst en kwetsen we anderen. Het is in beiden gevallen zo dat we in ons eigen hart moeten kijken en onszelf eerlijk afvragen of we anderen daadwerkelijk vergeven hebben.

Evenzo heb je misschien zelf fouten gemaakt en vind je het moeilijk jezelf te vergeven. We moeten ook proberen om dezelfde genade aan onszelf te schenken als aan een ander. Ook wij zijn mensen die fouten maken en situaties verkeerd inschatten. Het is belangrijk te onthouden dat God vergeeft: “Voor zover het oosten van het westen is, heeft hij onze overtredingen van ons verwijderd.” (Psalm 103:12)

Vraag God of je misschien iemand moet genezen en wellicht is het tijd om contact met die persoon op te nemen en vergeving te schenken of vergeving te vragen.

Meer artikelen: