Bijbelteksten over werk

Werk. Niet iedereen heeft er zin in, maar het is wel noodzakelijk om rond te kunnen komen en het gezin te onderhouden. Er zijn in onze ogen ook vaak twee soorten werk, zogezegd ‘aards’ werk en werk voor het Koninkrijk van God. Aan de andere kant is er tevens een mooi perspectief waarbij je naar ‘aards’ werk kunt kijken door de ogen van God. Op die manier kan je dus iets van de liefde van Jezus laten zien op de werkvloer, ongeacht waar je werkt. Dat maakt het aardse werk plotseling tot een bediening voor Jezus.

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over werk? Om dat duidelijk te krijgen, hebben we een aantal Bijbelteksten verzameld waarin God ons Zijn principes leert.

Werk is deel van het bestaan:

Exodus 20:9-10: “Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God.”

Ook staat in 2 Tessalonicenzen 3:10 beschreven dat wie niet wil werken, ook niet zal eten. Dus werk is onderdeel van het bestaan en dat geldt natuurlijk voor mensen die zouden kunnen werken. We hebben het dus niet over mensen die vanwege ziekte of andere reden niet kunnen werken.

En dan komen we bij de vraag of we met tegenzin aan het werk gaan of toch proberen ons beste beentje voor te zetten en de mogelijkheid aangrijpen om iets van Jezus te laten zien aan collega’s die Hem nog niet kennen:

Kolossenzen 3:23-24 Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen, uw meester is Christus!

1 Korintiërs 16:14 Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

We mogen bij ons werk op Gods leiding vertrouwen:

Spreuken 16:3 Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.

Wel is het belangrijk dat we de juiste focus houden en niet het verkeerde najagen.

Mattheüs 6:24 “…gij kunt niet God dienen en Mammon.” Mannon staat in dit geval voor geld.

De apostel Paulus leefde van giften en had ook momenten dat hij tenten maakte en dus zelf geld verdiende voor onderhoud. Zijn focus is echter altijd goed gebleven en dat was in zijn leven de taak uitvoeren die Jezus voor hem had. Hij was bereid daar alles voor op te geven:

Handelingen 20:24 “Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.”

En zo mogen wij ook onze eigen weg met God uitvinden wat Hij voor ons op aarde te doen heeft. De ene persoon voert zijn werk voor God uit als voorganger en de andere als automonteur, winkelbediende, in de zorg, etc. Ongeacht waar je ook mag werken, je kunt overal iets van de liefde van Jezus laten zien, of het nu in je houding is, je taalgebruik of dat jij die persoon bent net die extra mijl gaat. Wij zijn het lichaam van Jezus op aarde. Waar je ook bent en wat je ook in je dagelijkse leven doet, je kunt overal een stukje van Jezus laten zien.

Meer artikelen: